Спілка громадських організацій спортивного танцю України (СГОСТУ) Спілка громадських організацій спортивного танцю України (СГОСТУ)Спілка громадських організацій спортивного танцю України (СГОСТУ)
бальні
сучасні
бальні танці
сучасні танці
бальні танці
сучасні танці
галерея
архівПрес-реліз № 21 від 20.12.2014 року

Прес – реліз № 21

Від 20.12.2014 року

1.        Вступ СГОСТУ в WDC AL та IDU в WDC. Подальші перспективи співпраці.

ВИРІШИЛИ: проінформувати всіх суддів СГОСТУ про можливість отримання ліцензій WDC. До 10 січня 2015 року зібрати списки суддів і перерахувати на р/р WDC AL відповідні членські внески.

 

2.        Аналіз ситуації в регіонах України. Перспективи розширення впливу СГОСТУ та залучення нових членів

ВИРІШИЛИ: особливу увагу всіх членів звернути на наповнення танцюристами Кубків СГОСТУ та міжнародних змагань. Відповідальні за виконання цієї вимоги - директори регіональних центрів. Розробити низку заходів по заохоченню танцюристів. Відповідальний – Полигач І.

 

3.        Аналіз минулих турнірів за вересень-грудень 2014.

ВИРІШИЛИ: Вдосконалити форму звіту про проведення змагань. Зробити її в електронному вигляді для оперативності пересилки цих звітів.

 

4.        Аналіз проведених конгресів суддів.

ВИРІШИЛИ: Проводити навчання для тренерів та суддів в кожному регіоні. Суддям 3 і 4 категорії зараховувати ці навчання, як проходження конгресів СГОСТУ.

 

5.        Проведення Чемпіонату СГОСТУ. Підтвердження списків команд, затвердження суддівської бригади.

ВИРІШИЛИ: Затвердити списки команд від кожної області. Список суддів затвердити в робочому порядку по представленню обласних осередків. Відповідальний – Машин І.

 

6.        Проведення Чемпіонату України за версією WDC AL, I туру Кубку СГОСТУ.

ВИРІШИЛИ: Сформувати суддівську бригаду з кращих закордонних та українських спеціалістів для отримання найбільш об’єктивного результату.  Відповідальний – Машин І., Оксененко А., Васютяк Ю.

 

7.        Затвердження списку ліцензованих комісарів і їх функціональних обов'язків. Затвердження попереднього графіка роботи комісарів на першу половину 2015 року.

ВИРІШИЛИ: до 15.01.2015 зібрати всіх комісарів, які мають бажання працювати на змаганнях СГОСТУ в 2015 році, на загальні збори. За підсумками цих зборів затвердити список комісарів, які можуть обслуговувати змагання СГОСТУ. Затвердження функціональних обов’язків комісарів перенести на наступне засідання. Відповідальний – Артеменко Л.

 

8.        Про ліцензування реєстраційних та лічильних бригад.

ВИРІШИЛИ: Доручити порталу «Tancmir» безкоштовно ліцензувати лічильні та реєстраційні комісії. Підписати угоду між порталом «Tancmir» та СГОСТУ на Інтернет та комп’ютерну підтримку всіх змагань СГОСТУ. Відповідальний – Машин І.

 

9.        Затвердження списку ліцензованих головних суддів та їх функціональних обов'язків. Затвердження попереднього графіка роботи головних суддів на першу половину 2015 року.

ВИРІШИЛИ: Доручити Оксененко А. розробити план заходів в цьому напряму. Затвердження функціональних обов’язків головних суддів перенести на наступне засідання.

 

10.    Затвердження положення про пільги для суддів, тренерів та танцюристів Донецької та Луганської областей.

ВИРІШИЛИ: Суддям та танцюристам Донецької, Луганської  обл. і АРК продовжити членство в СГОСТУ на 2015 рік без сплати внесків. Максимально проінформувати про це рішення всі клуби з цих областей. Відповідальний – Артеменко Л.

 

11.    Затвердження положення про роботу суддів інших всеукраїнських організацій на турнірах СГОСТУ.

 

12.    Про етику поведінки суддів та організаторів турнірів. Затвердження методики аналізу якості суддівства.

ВИРІШИЛИ: Кодекс судді прийняти за основу. Дивись додаток №1. Перекласти його на українську мову. До наступного засідання Ради СГОСТУ зібрати побажання зі всіх бажаючих для удосконалення даного документу. Відповідальні –Артеменко Л., Оксененко А.

 

13.    Затвердження нового регламенту застосування системи стабільності якості результату (СКР).

ВИРІШИЛИ: прийняти новий регламент застосування системи стабільності результату (СКР) та ввести перерахунок класів кожен тиждень.

 

14.    Затвердження категорій суддів на 2015 рік. Розгляд заяв на підвищення категорії.

ВИРІШИЛИ: затвердити

4 категорію: Калиновській Я., Кобзаренко Л.

3 категорію: Абрашекову Е., Ряшенцеву М., Джум О. при умові складення іспиту рівня «Student». Залишити третю категорію Бідюк Д. (танцюрист категорії Аматори).

Вищу категорію: Пороховій С.

Міжнародну: Стаднікову В.

 

15.    Прийом нових членів (клубів).

ВИРІШИЛИ: прийняти новим членом на ступні клуби

«Twist», Київ, тренер Паламарчук Г.

«Estrelya-danze», Обухів, тренер Зоря В.

 

16.    Стимулювання тренерів для відвідування турнірів в інших регіонах. Календар запрошеного суддівства.

ВИРІШИЛИ: Систему заохочення розробити та затвердити на наступному засіданні Ради.

 

17.    Запровадження системи рекомендацій для присвоєння та підвищення 3 і 4 категорій з правом відкликання.

ВИРІШИЛИ: Всі судді СГОСТУ, які претендують на 3 і 4 категорію зобов’язані отримати рекомендацію у судді СГОСТУ вищої або міжнародної категорії. Суддя, який рекомендував суддю для присвоєння йому відповідної категорії має право відкликати свою рекомендацію та винести питання про пониження категорії або дискваліфікацію на чергове засідання Ради СГОСТУ.

 

18.    Тривалість роботи судді на змаганнях і заробітна плата головного судді і комісара.

ВИРІШИЛИ: Заробітна платня запрошеного судді вищої категорії 1000 грн. в день, міжнародної – 1200 грн. в день. Рекомендувати головним суддям розподіляти роботу так, щоб один суддя не працював більше 8 годин на день. Якщо суддя працює більше 8 годин на день, він має право претендувати на збільшення заробітної платні.

Рекомендувати організаторам змагань, при затвердженні розкладу змагань, не ставити в один день більше ніж 40 категорій.

 

19.    Затвердження об'єднаних правил по фігурам і костюмам.

ВИСТУПИВ: Палій І. та ознайомив членів Ради з доповненнями до правил СГОСТУ по костюмам та фігурам.

ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги.

 

20.    Затвердження плану заходів по роботі з молодими тренерами.

ВИРІШИЛИ: перенести це питання на наступне засідання.

 

21.    Різне.

ВИРІШИЛИ:

1.      Присвоїти «А» клас наступним танцюристам: Кривов М., Гаммова К., Коротченко О., Филипович Є.

2.      Присвоїти «S» клас наступним танцюристам Філінюк І., Філінюк Н.

3.      Стосовно відкритого листа Київської міської організації. СГОСТУ підтримує рішення КМО.

 

 

 

 

 

Додаток №1

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ, ТУРНИРОВ, КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ В Г. ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

 

1. Общие принципы

 

Правила предназначены для того, чтобы повысить объективность, компетентность и эффективность проводимых конкурсов и авторитет организаторов соревнований, турниров, конкурсов, фестивалей по спортивным танцам

Все судьи должны быть ознакомлены с этими правилами, нести личную ответственность за их исполнение.

Личная заинтересованность несовместима с обязанностями судьи.

Личная заинтересованность возникает в случаях, когда личные интересы судьи влияют на его оценку или способствует влиянию на оценку других судьей.

Судьи должны гарантировать, что все танцоры будут оценены по их достоинствам.

Мнение судьи должно быть свободным от любого предубеждения или принуждения.

Судья должен твердо придерживаться данных Правил и должен отказаться от судейства, либо быть отстранён, в случае возникновения обстоятельств любой личной заинтересованности.

 

2. Правила поведения судей.

 

2.1. Судья не может судить и должен отказаться от судейства конкурса либо быть отстранён в случае, если он/она знает или уверен, что его/ее физическое или умственное состояние не позволяет ему/ей исполнять работу должным образом, без любых ограничений.

2.2. Судья не может судить и должен отказаться от судейства конкурса либо быть отстранён в случае, где среди участников присутствует его/ее ближний родственник.

2.3. Судья не имеет права принимать любое материальное вознаграждение от кого бы то ни было (деньги, сувениры, изделия или вещи любой материальной ценности) за обещание гарантированного результата участника.

2.4. Судья не может тренировать, преподавать или давать совет любому участнику конкурса в течение своей судейской работы. Под термином «судейская работа» подразумевается временной период или отделение соревнования по спортивному танцу, когда судья выполняет свои обязанности оценивания пар, участвующих в данных соревнованиях. Проба паркета в понятие «судейская работа» не входит.

2.5. Судья не может воздействовать на участников любым эмоциональным, угрожающим, специфическим, либо другим способом.

2.6. Судья должен воздержаться от публичного высказывания своей позиции приверженности, либо наоборот, относительно любого участника конкурса, которого он/она судит на данном соревновании.

2.7. Судья не может оказывать давление или стремиться влиять любыми ненадлежащими средствами на других судей.

2.8. Судья, не член судящей панели, не может обсуждать с любым судьей из состава судящей панели достоинства и недостатки участников конкурса до завершения конкурса.

2.9. Судья не может обсуждать достоинства исполнения участников конкурса с другими танцорами до завершения конкурса.

2.10. Поведение судьи на и вне танцевальной площадки должно соответствовать принципам хорошего тона. Судья не должен вести себя в сомнительной или непристойной манере публично, или в узком кругу.

2.11. Судья не может публично подвергать сомнению оценки своих коллег.

2.12. Судья может судить пары, которые он/она тренирует или тренировал в прошлом, но эти взаимоотношения не должны иметь приоритет в оценивании участников.

2.13. Во время своей работы, независимо от статуса соревнования, судья не может употреблять никаких алкогольных напитков.

2.14. Общие требования к судье соревнований, конкурсов, турниров, фестивалей по спортивному танцу:

а) Прибыть не позднее, чем за 1 час до начала соревнований.

б) Сообщить о своём прибытии организатору и Главному Судье.

в) Не допускать контактов с танцорами во время судейской работы.

г) Судить, не сравнивая свои оценки с оценками других судей.

д) Расписываться в своих судейских документах. Ставить свою подпись в случае исправлений.

е) Судья не может использовать любые распечатки, делать попытки ознакомиться с именами или номерами участников, оценками другого судьи до завершения конкурса.

ж) Следовать всем инструкциям Главного Судьи.

з) Быть сконцентрированным только на выполнении своих обязанностей, не контактировать со зрителями, судьями, участниками во время судейской работы.

и) Судью не могут отвлекать действия, связанные с использованием таких предметов как мобильный телефон, видео или фотокамера.

 

3. Меры пресечения нарушений «Правил поведения судей соревнований, турниров, конкурсов и фестивалей по спортивным танцам в г. Харькове и Харьковской области».

 

3.1. На соревнованиях по спортивному танцу, организаторами которых являются члены «Совета организаторов соревнований по спортивным танцам Харьковской области», в случае нарушения «Правил поведения судей соревнований, турниров, конкурсов и фестивалей по спортивным танцам в г. Харькове и Харьковской области» главный судья соревнований обязан в устной форме сделать замечание и предупреждение лицу, нарушающему правила.

3.2. На соревнованиях по совместному решению главного судьи, спортивного комиссара и организатора бесспорные и очевидные нарушения правил судейской этики, либо повторные нарушения после предупреждения влекут за собой отстранение нарушителя от судейской работы на данных соревнованиях.

3.3. Главный судья соревнований, во время которого произошло отстранение судьи от судейской работы, подает сообщение о факте нарушения в «Совет организаторов соревнований по спортивным танцам Харьковской области» и в президиум общественной танцевально-спортивной организации, членом которой является отстраненный от работы судья.

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ, ТУРНИРОВ, КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ В Г. ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ вступают в силу с момента их утверждения «Советом организаторов соревнований по спортивным танцам Харьковской области»

 

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ, ТУРНИРОВ, КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ В Г. ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» приняты к исполнению на 1-м заседании «Совета организаторов соревнований по спортивным танцам Харьковской области» и вступили в силу с 14 октября 2009 г.

 

 


Випадкове фото:


з альбому «ГЛОРІЯ - 2013»
Мир танца в Интернет. Сайты о танцах.   Dance Poisk - Поиск танцевальных школ и студий по всей России   Танцмир  
Створення сайтуweb-студія «Kenga» Cтудія «Kenga»