Спілка громадських організацій спортивного танцю України (СГОСТУ) Спілка громадських організацій спортивного танцю України (СГОСТУ)Спілка громадських організацій спортивного танцю України (СГОСТУ)
бальні
сучасні
бальні танці
сучасні танці
бальні танці
сучасні танці
галерея
архівДокументи

Затверджено
рішенням Ради СГОСТУ
Протокол №5/2 від 30.06.2008р 
Президент СГОСТУ                       І.Машин  

Про членство в СГОСТУ.


1.1. Дійсним членом СГОСТУ може бути Обласна громадська організація спортивного танцю (далі ОГОСТ) (або міська м. Києва та м. Севастополя), яка зареєстрована в відповідних органах юстиції, має Статут, який не перечить Статуту СГОСТУ, згідна діяти за Положеннями СГОСТУ, є рішення її відповідного органу про вступ до СГОСТУ та яка своєчасно сплачує членські внески.
1.2. Кожен клуб спортивного танцю (далі КСТ) повинен бути членом тільки однієї ОГОСТ згідно територіального принципу, та у відповідності до Статутних положень ОГОСТ.
1.3. В кожній області (м. Києві та м. Севастополі) членом СГОСТУ може бути тільки одна ОГОСТ (в разі винятку, за рішенням Ради СГОСТУ та на обмежений за часом період - дві).
1.4. Якщо в даній області не має дійсного члена СГОСТУ, або в разі виникнення спірних питань по даній області, за рішенням Ради та в разі винятку, один з КСТ (міська громадська організація) призначається представником СГОСТУ і автоматично стає її асоційованим членом. Статус асоційованого члена надається також ОГОСТ - новим членам СГОСТУ на термін, який визначає Рада СГОСТУ.
1.5.Дійсний член СГОСТУ  має права та обов'язки згідно Статуту СГОСТУ та відповідає за дотримання правил СГОСТУ в поточній роботі та при проведенні змагань в даному регіоні.
1.6. Асоційований член СГОСТУ має право дорадчого голосу на Конференціях СГОСТУ та всі інші права та обов'язки дійсного члена.
1.7. Члени СГОСТУ зі спортивного та сучасного  танцю сплачують членські внески  на р/р СГОСТУ 

Спілка ГО Спортивного танцю України
Код 30386538
ПАТ комерційний банк „ПриватБанк” в м. Києві
МФО 300711
р/с 26007052718508

1.8.Членські внески сплачуються до 1 листопада календарного року.  
1.9. В разі несвоєчасної сплати внесків членство ОГОСТ в СГОСТУ автоматично призупиняється.           
 

Про роботу Ради СГОСТУ. 
2.1.  Рада складається з представників СГОСТУ обраних на Конференції.
2.2.  В разі позбавлення членства або виходу КСТ, ОГОСТ зі складу СГОСТУ, представник КСТ, ОГОСТ в Раді  автоматично виключається з членів  Ради.
2.3.  Рада:       
2.4.  Діє згідно зі Статутом СГОСТУ;
2.5.  Розподіляє обов'язки між членами Ради та створює постійні та тимчасові комітети по різним напрямкам роботи СГОСТУ;
2.6.  Приймає в члени та виключає з членів СГОСТУ;
2.8.  Спрямовує роботу ОГОСТ та вирішує спірні питання між членами СГОСТУ.
2.9.  Голови комітетів, створених Радою СГОСТУ, є членами Ради СГОСТУ з правом дорадчого голосу.
2.10.Офіційний представник ОГОСТ (президент) може бути присутнім на любому засіданні Ради СГОСТУ без права голосу. 

Положення СГОСТУ "Про рейтинг танцювальних пар".

1. Рейтинг танцювальних пар підраховується з метою підвищення іміджу кращих танцювальних пар СГОСТУ, стимуляції участі пар у рейтингових змаганнях, залучення більшої кількості танцювальних пар у рейтингові змагання СГОСТУ, пропаганди роботи кращих КСТ, тренерів СГОСТУ.
Очки в рейтингу нараховуються згідно категорійності змагань:
1.1.Міжнародні змагання (не менше 3 країн) 1 місце - 700 очок.
1.2.Чемпионат СГОСТУ 1 місце - 500 очок.
1.3.Всеукраїнські змагання 1 місце - 300 очок.
2.Якщо на рейтингових змаганнях присутні пари менше ніж з 5 областей, вони не вважаються рейтинговими.
3.Рейтинг нараховується тільки по результатам змагань згідно графіку рейтингових змагань СГОСТУ, затвердженого Радою СГОСТУ до початку танцювального сезону.
4.Формула нарахування рейтингових очок на даному змаганні:

Pn=0,9*Pn-1.

Pn - очки пари на даному змаганні, яка посіла n місце. Pn-1 - очки пари, яка посіла (n-1) місце.

5.Якщо танцювальна пара не приймала участь у рейтингових змаганнях її рейтинг понижується на 0,9.
6.Рейтинг танцювальних пар СГОСТУ підраховується після кожного рейтингового змагання, починаючи з 01.09.

Рейтинг клубів СГОСТУ. 

1.1. Рейтинг клубу в кожній віковій категорії, складається з суми очок, які набрали пари клубу на всіх рейтингових змаганнях сезону.  
1.2. Загальний рейтинг клубу розраховується як сума рейтингів клубу по категоріям, помножених на відповідні коефіцієнти:
 Дорослі      -  1  
 Молодь 2   -  0,9  
 Молодь 1   -  0,8  
 Юніори 2    -  0,7  
 Юніори 1    -  0,6  
 Ювенали 2 -  0,5  
 Ювенали 1 -  0,4  

Положення СГОСТУ для підтвердження (присвоєння) суддівської категорії

4 категорія.
1.       Один раз на рік пройти Конгрес суддів
2.       Пройти співбесіду; 
3.       На одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних турнірів СГОСТУ, виставити пари  «Е» класу, які ввійдуть в першу третину  від загальної кількості учасників даної категорії. 
4.       Відповідність кандидата вимогам (тренерський стаж 3 роки, вік min 18 років).
5.      10 осіб членів СГОСТУ.
6.      Отримати рішення Ради СГОСТУ про підтвердження (присвоєння) 4 категорії. 
7.      Суддя 4 категорії має право обслуговувати класифікаційні змагання СГОСТУ «Н», «Е» класу. 

3 категорія.
1.      Один раз на рік пройти Конгрес суддів
2.      Пройти співбесіду; 
3       На одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних турнірів СГОСТУ, виставити пари «Д» класу, які ввійдуть в першу третину  від загальної кількості учасників даної категорії.
4.      Відповідність кандидата вимогам (суддівський стаж 3 роки, вік min 21 рік).
5.      10 осіб членів СГОСТУ;
6.      Отримати рішення Ради СГОСТУ про підтвердження (присвоєння) 3 категорії.
7.      Сплатити річні внески.
8.      Суддя 3 категорії має право обслуговувати класифікаційні змагання СГОСТУ «Н», «Е», «Д» класу. 

2 категорія.
1.       Один раз на рік пройти Конгрес суддів
2.       На одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних турнірів СГОСТУ, виставити пари «С» класу або рейтингові пари категорії «Ювенали», які ввійдуть в першу третину  від загальної кількості учасників даної категорії
3.       Відповідність кандидата вимогам (суддівський стаж 5 років, вік min 23 роки).
4.       Скласти професійні іспити рівня “Associate” (якщо вони не здані).
5.      10 осіб членів СГОСТУ;
6.       Отримати рішення Ради СГОСТУ про підтвердження (присвоєння) 2 категорії.
7.      Сплатити річні внески.
8.      Суддя 2 категорії має право обслуговувати класифікаційні змагання СГОСТУ «Н», «Е», «Д», «С» класу і змагання відкритого класу категорії «Ювенали».  

1 категорія.
1.       Один раз на рік пройти Конгрес суддів;
2.       На одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних турнірів СГОСТУ, виставити пари «В» класу або рейтингові пари категорії «Юніори», які ввійдуть в першу третину  від загальної кількості учасників даної категорії
3.       Відповідність кандидата вимогам (суддівський стаж 7 років, вік min 25 років).
4.       Скласти професійні іспити рівня “Associate” (якщо вони не здані).
5.       10 осіб членів СГОСТУ;
6.       Отримати рішення Ради СГОСТУ про підтвердження (присвоєння) 1 категорії.
7.       Сплатити річні внески.
8.       Суддя 1 категорії має право обслуговувати класифікаційні змагання СГОСТУ «Н», «Е», «Д», «С» класу і змагання відкритого класу категорій «Ювенали», «Юніори».

Вища категорія.  
1.      Прочитати лекцію на одному з Конгресів суддів СГОСТУ або на одному з семінарів для молодих суддів.
2.       На одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних турнірів СГОСТУ, виставити пари «А» , "S" класу або рейтингові пари категорії «Молодь» або «Любителі», які ввійдуть в першу третину  від загальної кількості учасників даної категорії.
3        Відповідність кандидата вимогам (суддівський стаж 10 років, вік min 28 років).
4.       Досвід роботи в якості головний судді;
5.       Досвід суддівства офіційних заходів. 
6.       Скласти професійні іспити рівня “Member” (якщо вони не здані).
7.        10 осіб членів СГОСТУ;
8.       Отримати рішення Ради СГОСТУ про підтвердження (присвоєння) Вищої категорії.
9.       Суддя Вищої категорії має право обслуговувати будь-які класифікаційні і рейтингові змагання СГОСТУ, працювати головним суддею і помічником головного судді змагань.    

Національна категорія.
За наявності Вищої категорії СГОСТУ не менше 5 років, всіх вимог до судді Національної категорії і за особливі заслуги перед СГОСТУ, рішенням Ради СГОСТУ присвоюється Національна категорія і робиться відповідна відмітка в суддівській книжці. Суддя Національної категорії має право обслуговувати будь-які змагання СГОСТУ, і інших організацій, у тому числі за кордоном, в якості головного судді або помічника головного судді змагань.  

Положення про перехід з одного клубу в другий. 

          Танцювальна пара (танцюрист) може бути зареєстрована  в одному КСТ.
          У випадку переходу з одного КСТ в другий, танцюристами (або їх батьками) повинна бути подана заява  до відповідного регіонального центру. Заява має бути підписана президентами обох КСТ у випадку їх згоди, або вказані причини за яких парі (танцюристу)  не дозволяється перехід.
         Якщо перехід здійснюється у літній період (15.06- 15.08), то згода тренера і його дозвіл не потрібні.
         Якщо перехід відбувся у танцювальному сезоні  по згоді, або без згоди з тренером, то пара (танцюрист) рішенням президії СГОСТУ може бути дискваліфікована на строк від 3-х місяців (з умовою виступу від клубу з якого здійснився перехід) до року.
         У випадку відсутності заяви про перехід, вважається що пара ( танцюрист) не змінювала КСТ і повинна виступати за клуб в якому вона зареєстрована.
         Усі спірні питання відносно переходу з одного КСТ в другий розглядаються на президії СГОСТУ і до їх вирішення пара не має права виступати на змаганнях.
         Контроль за переходом пар (танцюристів) з одного КСТ в другий покласти на директорів регіональних центрів.
  
Випадкове фото:


з альбому «Кубок мера 2013»
Мир танца в Интернет. Сайты о танцах.   Dance Poisk - Поиск танцевальных школ и студий по всей России   Танцмир  
Створення сайтуweb-студія «Kenga» Cтудія «Kenga»